HÁTTÉR

A szomszédsági programjaink alatt elsősorban a Kárpát-medencében, a magyarlakta területeken élők számára nyújtott segélymunkát értjük. A szórványban élők támogatását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulásától kezdődően kiemelt feladatának tekinti. Jóllehet ezen programok politikai határainkon átnyúlnak, így a szó szoros értelmében nemzetközinek számítanak, a Szeretetszolgálatnál hagyományosan belföldi munkánk szervesült elemének tekintjük.

Humanitárius segítőként azonban munkánk kiterjed az emberi vagy természeti katasztrófák kárvallottainak széles körére. Példa erre a Vajdaságban végzett, menekülteket segítő programunk, amely 2016 óta töretlen.