Találkozás Ferenc pápával

Találkozás Ferenc pápával

Nemzetközi feladatvállalásainkban fajtól, nemtől és vallási hovatartozástól függetlenül, helyi partneri hálózat bevonásával és erősítésével segítjük a természeti és emberi katasztrófák áldozatait. E cél elérése azonban általában nehéz, fáradságos folyamat, amely sok körülménytől függ. A segítséget gyakran nem tudjuk célba juttatni, mert politikai, gazdasági vagy más okok nehezítik vagy akadályozzák annak megvalósítását. A humanitárius diplomácia olyan eszköz és terület, amely egyes döntéshozatali mechanizmusokat alakítva, megváltoztatva éri el a sérülékeny lakosság további szenvedésének csökkentését. Az ilyen helyzetekben olyan két- vagy többoldalú együttműködésekben veszünk részt, amelyek politikai, gazdasági vagy civil partnereken keresztül teremtenek lehetőséget a segítő folyamatoknak.

E speciális diplomáciai terület, saját perspektívánkból, elsősorban anyaszervezetünknek, a Szuverén Máltai Lovagrendnek feladata, amely a nemzetközi közösség által elismert állami státuszából adódó eszköze. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat felkérés vagy egyedi megállapodás alapján segíti, közreműködik e különleges képességeket és eszközöket igénylő szakterületen.

Ez történt a délszláv háború során is, amikor a Vukovár ostromakor, egy templom pincéjében bujkáló ferences szerzetesek kérték Kozma Imre atya segítségét. Imre atya, máltai segítőkkel együtt, a frontra utazott, ahol Raseta tábornoknál elérte, hogy a hét ferencesen kívül négyezerötszáz civilt menekíthettek ki buszokkal az ostromlott városból a magyar Máltaiak.

Hasonló eset történt 2016-ban is: a magyar és szerb határ mentén, az úgynevezett ,,senki földjén”, a határnyiladékban várakozó, ott felgyülemlő menekültek ellátására kezdeményezett majd kapott lehetőséget (egyedüli nem szerb szervezetként) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Számos tárgyalás és egyeztetés eredményeképpen 2016 decemberében együttműködési megállapodást kötött Belgrádban a magyar szervezet a szerb állammal. Az eseményen Nenad Ivanisevic szerb szociálisügyi államtitkár kiemelte, hogy a megállapodást azért is támogatja a szerb kormány, mert így törvényes keretek között tevékenykedhet a karitatív szervezet az országon belül.