Ázsia és a Csendes-óceáni-szigetek a világ katasztrófa által leginkább sújtott régiója. Az itt élők számára az emberi és természeti krízisek az élet mindennapi valóságához tartoznak. Annak ellenére, hogy egyes ázsiai területek kiemelkedő gazdasági teljesítményt értek el, a világ konfliktusainak több mint egynegyede Ázsiában zajlik és a világ szegényeinek kétharmada is itt él. Gyakran a többségi társadalomból kirekesztve, marginalizáltan: a biztonságos vízszolgáltatáshoz, az alapvető higiénéhez, az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz csak korlátozottan hozzáférve. Olyan sérülékeny közösségeket alkotva, akik önnön erejükből képtelenek kitörni a szegénységi spirálból.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hosszú ideje dolgozik Ázsia egyes területein. Nemzetközi feladatvállalásaink is tulajdonképpen e területekhez köthetők: munkatársaink a kilencvenes évek végén aktívan kapcsolódtak be a különböző katasztrófák utáni segélymunkába, amelyekkel a magyarországi rendszerváltás utáni első nagy humanitárius missziókat indították el. A kétezres évek első éveiben aztán az indiai-óceáni cunamit, majd pedig a nagy pakisztáni földrengéseket követően kapcsolódtak be a magyar Máltaiak a helyreállításba, a helyi segélyezésbe. Munkájuknak máig élő eredménye van. A 2010–2015 között egyre erősödő menekültválság hatására azonban a Szeretetszolgálat fókusza egyre inkább a nemzetközi migráció kárvallottjainak megsegítése felé fordult, és jellemzi ma is a szervezet ázsiai programjait.

ORSZÁGOK

Itt segítünk