Segíteni csak jól szabad!A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik jelmondata

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál fontosnak tartjuk, hogy munkánkat a legmagasabb minőségben végezzük. További sérüléseket, kárt a helyi vagy egyébként is rászoruló közösségnek ne okozzunk, a segítséget a lehető legjobb formában adjuk át. Ez folyamatos megújulást, odafigyelést, megfelelőséget jelent. Ezért nemzetközi humanitárius és fejlesztő programjainkban 2016-ban önkéntes minőségbiztosítási elemeket építettünk be. Bevezettük a Sphere Projectet, amelynek alapelveit minden projektünk tervezésekor beépítjük szakmai munkánkba, valamint csatlakoztunk a CHS Alliance nevű szervezethez, és magunkra nézve kötelezővé tettük annak humanitárius kötelezettségvállalásait, mely elvek a tervezéstől a megvalósításig kísérik programjainkat.

Nem csupán szóvirág, de különös hangsúlyt fektetünk a helyi partnereink szemléletbeli és kulturális különbözőségeiből adódó eltérésekre. Programjaink földrajzi kiterjedése Ázsiától Latin-Amerikáig, a szubszaharai Afrikától az Egyesült Királyságig terjed. Ez pontosan annyi karaktert és megközelítésmódot jelent, ahány helyszínen dolgozunk. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál mindig az igényhez keressük a megoldást, sosem a támogatói szándékhoz a problémát.

Mindezeket figyelembe véve, nemzetközi projektjeink, programjaink vonatkozásában, az alábbi kötelezettségvállalások tekintjük önmagunkra nézve mértékadónak:

  • munkánkat az OCHA és az ENSZ által is elfogadott humanitárius alapelvek (Fundamental Humanitarian Principles) szerint végezzük, a CHS és az IFRC által kidolgozott magatartási szabályok szerint, amelyeket minden programunkba beépítünk
  • minden programunkat a közösségfejlesztés (community development) alapvetései szerinti tervezési fázis előzi meg
  • minden programunk a leendő kedvezményezetti kör igényeire épül
  • a segítő válaszaink megfelelőek és relevánsak: azaz a helyi szükségletekre épülnek, relevánsak
  • a közreműködésünk hatékony és időben érkezik, azaz akkor és ott segítünk, amikor arra valóban szükség van (ha kell, azonnal)
  • minden programunkkal helyben segítünk, azaz segítségünkkel erősödnek a helyi képességek, helyi partnereink felkészültebben tudnak a jövőben reagálni az őket érintő nehézségekre
  • minden programunkat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat magatartási kódexe (code of conduct) alapján végezzük, azaz a panaszokat jó néven vesszük és foglalkozunk velük
  • programunkat humanitárius klaszterben valósítjuk meg, azaz a válság által sújtott közösségek koordinált és egymást jól kiegészítő helyi és nemzetközi támogatást kapnak
  • munkánkat tudás-alapúnak tekintjük: a helyi és Máltai munkatársak szakemberek, specifikus szakirányú képzettséggel. Folyamatosan tanulnak, fejlődnek, hogy a támogatott közösségeink jobb segítséget kaphassanak
  • programjainkban a helyi és Máltai munkatársak megfelelő biztonsági előírások szerint és támogatással végzik munkájukat

A magyar Sphere Központ

A Sphere Projectet 1997-ben azzal a céllal hozták létre a világ legnagyobb humanitárius és fejlesztő szervezetei, hogy helyes és egységes elméleti minőségbiztosítási rendszer szülessen. Olyan szakterületi diszciplínának tekinthető minimumkeretet alkottak, amely az életre és a valós helyzetekre alkalmazható gyakorlati útmutatásokat tartalmaz. Hiszen a nemzetközi térben együtt dolgozni a gyakran eltérő működési gyakorlatot követő szervezeteknek nem könnyű. E törekvés célja ezért az volt, hogy a humanitárius és fejlesztő folyamatokban részt vevő szervezetek egyetértsenek a működésüket meghatározó kulcsfontosságú alapvetésekben, elvi normákban.

Ennek a munkának az eredményeképpen 2000-ben született meg az a kézikönyv, amely követhető útmutatásokat ad e speciális szakterület szereplőinek. A második, bővített kiadást 2011-ben jelentette meg az iroda, amelyben már közreműködött Solymári Dániel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa is. Időközben világméretű hálózattá növelték e kezdeményezést.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2015-ben csatlakozott a Sphere-hez, majd a rákövetkező évben a Szeretetszolgálat központjában hozták létre a magyarországi Sphere-fókuszirodát, mint nemzeti kontaktpontot. A Szeretetszolgálat 2017-ben részt vett az első Globális Fórumon, amely során már nem csupán a Sphere-alapelvekről, hanem a vallásüldözés következtében történt áldozattá válás megelőzéséről is egyeztettek.

A humanitárius minimumsztenderdek

A Szeretetszolgálat (egyetlen magyarországi szervezetként) 2019-ben lett tagja a CHS Alliance nevű szervezetnek, amely a világ legjelentősebb humanitárius minőségbiztosítással foglalkozó köre. A Core Humanitarian Standard elnevezésű, kilenc fő kötelezettségvállalást tartalmazó keretét a Szeretetszolgálat integrálta, és az egyes nemzetközi projektjeiben alkalmazza annak érdekében, hogy javítsa munkavégzése minőségét és hatékonyságát.

A CHS a krízist szenvedett közösségeket és embereket állítja a humanitárius tevékenység középpontjába. A CHS megfogalmazza az elvi alapokon álló, elszámoltatható, magas minőségű humanitárius segély jelentését, amely, jóllehet önkéntes alapú, de mérhető szabvány.

A CHS egy globális konzultációs törekvés eredményeképpen jött létre, amely a létező humanitárius normákat igyekszik szintetizálni.