Kozma Imre

Alapító elnök

Pappá szentelése után káplán lett, majd 1966 és 1968 között a Zugligeti Szent Család Plébánián teljesített szolgálatot. 1968 és 1977 között a pesti ferences templom lelkésze. Ezután visszatért Zugligetbe, ahol létrehozta az ifjúsági és családpasztorációt, valamint plébániai körének közreműködésével első jótékonysági akcióit is itt szervezte meg. 1987-ben döntötte el (Csilla von Boeselager hatására, kezdeményezésére), hogy feleleveníti a Szuverén Máltai lovagrend értékrendjét megtestesítő és tisztán szegényeket szolgáló szervezetet hoz létre Magyarországon. 1989. február 10-én, miután megnyílt a jogi lehetőség a civil szervezetek létrehozására, megalakította a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Nem sokkal később a Szuverén Máltai Lovagrend tagja is lett.

Első komolyabb nemzetközi akciója a Szeretetszolgálatnak is 1989-ben történt: több tízezer keletnémet ember érkezett menekültként Magyarországra azzal az elhatározással, hogy többé nem tér vissza korábbi otthonába. 1989. augusztus 14-én a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a zugligeti templom kertjében megnyitotta az első menekülttábort. Ezzel az akkori Európa legnagyobb humanitárius segélyakcióját indította el, melynek során három hónapon át 48.600 emberről gondoskodott. Nemsokkal később kitört a romániai forradalom majd a délszláv háború: mindkét eseményben meghatározó szereplő volt a Máltai Szeretetszolgálat. Utóbbi idején Imre atyának sikerült a vukovári szerb parancsnoknál elérnie, hogy a városban rekedt idős embereket, nőket és gyermekeket Magyarországra evakuálhassa. Ezért is mondjuk, hogy a szervezet beleszületett a nemzetközi krízisekbe, amelyekben megújulva, megerősödve vált mára az ország legnagyobb karitatív szervezetévé. Az elmúlt harminc évben Imre atya kivette a részét a szervezet nemzetközi munkájában is: a kilencvenes évektől nyomon követi a közel-keleti eseményeket, többször járt a térségben. Megfordult Sri Lankán és Ázsia más országaiban is, négy alkalommal járt Kelet-Afrikában.

Imre atya munkáját többek között a Francia Köztársaság Becsületrendjével és a Magyar Érdemrend középkeresztje csillaggal kitüntetéssel ismerték el.

Győri-Dani Lajos

Ügyvezető alelnök

Győri-Dani Lajos 1984-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki karán kezdte tanulmányait. Hamar felfedezte magában, hogy sokkal inkább emberekkel kíván foglalkozni, így az első évet követően felhagyott mérnöki tanulmányaival és képesítés nélküli nevelőként helyezkedett el egy budapesti általános iskola napközi otthonában. 1987-ben felvették az egri tanárképző főiskola matematika–fizika szakára. 1990-ben kapcsolódott be a szárnyait bontogató Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkájába. A kezdetekben hajléktalan emberekkel, magányos idősekkel, nehéz sorsú családokkal, majd intézményes szolgáltatások szervezésével, hagyományos karitatív munka végzésével foglalkozott. 1992-ben a Szeretetszolgálat akkor nyíló dél-budai központjának lett a vezetője, ekkor még önkéntesként. A feladatok sűrűsödésével egyidejűleg 1993-tól azonban már csak félállásban tanított, és részben a Szeretetszolgálat alkalmazottja lett. 1994-től a szervezet budapesti titkárává választották, így a tanítást (a Kelta Utcai Általános Iskolában) végleg befejezte. Később a Közép-Magyarországi Régió vezetője, 2010-től a Szeretetszolgálat országos ügyvezető alelnöke, a szervezet operatív irányítója.

A szociális szakember nevéhez fűződik mások mellett a magyarországi jelzőrendszeres házi gondozás létrehozása, melynek lényege, hogy egy műszaki berendezés segítségével a gondozásban lévő idős ember a nap akár huszonnégy órájában segítségül hívhatja gondozóját; e rendszert később a magyar állami szociális rendszer is átvette. A honi szociális szakfeladatokon túl, kezdeményezésére és irányításával kapcsolódott be a Szeretetszolgálat a kilencvenes évek elején a nagy nemzetközi humanitárius katasztrófákban való segítő szerepvállalásba és a közel-keleti, ázsiai segélyakciókba.

Győri-Dani Lajos határokon is átívelő munkájáért Pro Caritate díjat és a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét kapta meg.

Solymári Dániel

Nemzetközi kapcsolatok vezető

Dániel egyetemi tanulmányait Magyarországon majd az Egyesült Királyságban végezte teológia és nemzetközi kapcsolatok szakokon. Gyakorlati éveit az Apostoli Szentszéknél majd Londonban töltötte. Később a Nemzetközi Vöröskereszt posztgraduális képzésének keretében tanult humanitárius jogot és diplomáciát. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem BTK Politikatudományi Program PhD hallgatója.

Szakterülete a nemzetközi segélyezés, a szubszaharai Afrika és a migráció. Négy kontinensen dolgozott ember és természet okozta krízisekben, nyomortelepeken, menekülttáborokban valamint polgárháborúk során. Fő hivatásának az emberi peremvidékek felzárkóztatását, a magukra hagyottak méltóbb életkörülményeinek megteremtését, valamit mindezekre történő képes, írásos reflexiót tekinti.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál a kétezres évek eleje óta önkénteskedik, 2010-től a szervezet főállású munkatársa, nemzetközi segélyprogramjainak koordinátora majd a szakterület vezetője. Irányítása alatt alakult ki a szervezet nemzetközi programjainak szakmai minősítése, a nemzetközi partneri hálózat kiszélesítése és jelen szakterület professzionalizálása.

Dániel 2015-től a Szuverén Máltai Lovagrend magisztrális tagja. A Máltai Tanulmányok elnevezésű folyóirat főszerkesztője. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szociális és társadalmi kérdésekkel foglalkozó Caritas in Veritate Bizottságának tagja. 2020-tól a Szuverén Máltai Lovagrend ammáni nagykövetségének tanácsosa Jordániában.

Nemzetközi téren elért munkájának elismeréseképpen a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatával és a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki. Dániel a Brit Királyi Földrajzi Társaság tagja.

Meiszterics Andrea

Programkoordinátor

Andrea a Károli Gáspár Református Egyetemen végzett nemzetközi kapcsolatok szakon. Korábbi tanulmányait az Egyesült Államokban, a Northern Virginia Community College-ben folytatta, ahol üzleti adminisztrációból diplomázott.

Változatos nemzetközi munkatapasztalatra elsősorban ott tett szert, ahol közel egy évtizedet dolgozott az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének Külföldi Katasztrófavédelmi Hivatalánál (USAID/OFDA). Munkája során az európai, közel-keleti és közép-ázsiai régió amerikai nagykövetségeivel, a USAID nemzetközi irodáival, civil szervezetekkel, donor szervezetekkel és egyéb humanitárius aktorokkal dolgozott együtt, így széleskörű rálátással rendelkezik a nemzetközi segélyezési rendszerére.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál 2018-óta dolgozik, a szervezet nemzetközi kapcsolatok irodájában.

Vass Ana María

Nemzetközi kapcsolatok referens

Ana venezuelai születésű magyar. Caracasban, az Universidad Católica Andrés Bello-n szerzett diplomát társadalmi kommunikáció szakon. Posztgraduális tanulmányait az Universidad Monteávila-n végezte, ahol szervezeti kommunikáció szaktanácsadó képesítést szerzett. Két évtizeden át dolgozott a spanyol Telefónica távközlési vállalatnál, különböző vezetői pozíciókban, mind a vállalati kommunikáció, mind a társadalmi és kulturális projektek területén. Három évig élt Quitóban, Ecuadorban, ahol az Espacio Fundación Telefónica kiállításait, rendezvényeit és kiadványait koordinálta. Később pedig az ESTILO Magazine szerkesztőjeként foglalkozott a vizuális művészetek eredetével, valamint neves művészeti kiadványokban publikált. A Szeretetszolgálatnál elsősorban a latin-amerikai és spanyol nyelvterület referense.

Czirják Ráhel

Programkoordinátor, szerkesztőségi titkár

Ráhel alapszakos diplomáját az ELTE TTK földrajz szakán szerezte, majd terület- és településfejlesztő geográfus mesterszakosként tanult tovább. A kezdetektől az afrikai nyomornegyedek helyzete érdekelte. Kutatásai során azt találta, hogy a közösségi tervezési megoldások jelenthetik az egyetlen hatékony utat a nyomornegyedek fejlesztése terén. Ebbéli ismereteinek elmélyítése érdekében elvégezte az ELTE TáTK Közösségi és civil tanulmányok szak mesterképzését is. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Geopolitikai Doktori Program hallgatója. A Máltai Szeretetszolgálatnál 2019-óta dolgozik, előtte geopolitikai kutató volt a PAGEO Geopolitikai Kutatóintézetnél. Főbb kutatási területe Afrika urbanizációja, ezen belül pedig az urbanizációs válság legszembetűnőbb jelenségei, a nyomornegyedek.

Kutatóként megszerzett ismereteit a Szeretetszolgálatnál immáron a gyakorlatban kamatoztatja, ahol a szervezet afrikai projektjeiben vesz részt és a Máltai Tanulmányok folyóirat szerkesztőségi titkári feladatait látja el.

Fórika-Kovács Regina

Nemzetközi referens

Regina Moszkvában, a Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében végzett nemzetközi kapcsolatok – nemzetközi újságírás szakon, majd az elektronikus és nyomtatott médiában dolgozott évekig, többek között tudósított a Szabad Európa Rádiónak, és az MTV-ben majd a Hír Televízióban heti külpolitikai műsorokat szerkesztett. Eközben elvégezte a Corvinus-Századvég posztgraduális képzését politikai szakértő-politikai kommunikáció szakon, ahol leginkább a média, sajtó befolyásolásának nemzetközi vonatkozásait kutatta. Nemzetközi sajtóreferensként a Miniszterelnöki Hivatalban, illetve a Köztársasági Elnöki Hivatalban diplomáciai és klímavédelmi programok kommunikációjáért volt felelős, ezek körében számos kormányfői vagy elnöki nemzetközi program, konferencia, csúcstalálkozó megszervezésében volt része. Az államfő, illetve feleségének számos segélyakciójában is szerepet kapott, így a Szeretetszolgálat tevékenysége már korábban is jól ismert volt számára. Ennél fogva is örömmel csatlakozott a legnagyobb magyar segélyszervezet nemzetközi munkájához.
A Máltai Szeretetszolgálat tudományos és karitatív-diplomáciai tevékenységének megjelenítésével, a nemzetközi segélyezéssel kapcsolatos kommunikációval és szervezési feladatokkal 2022-től foglalkozik.

Janet Mangera

Programkoordinátor

Janet Mangera a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kenyai programjainak koordinátora és kelet-afrikai szeme. 2010 óta dolgozunk együtt és büszkék vagyunk, hogy csapatunkat erősíti.

Janet a kenyai Nairobi Egyetemen szerzett MA fokozatot szociológiából, majd a kanadai Royal Roads Egyetemen doktorált 2017-ben. Közel tíz évet dolgozott a kenyai Caritasnál, aminek kezdetben országos nemi esélyegyenlőségi programkoordinátora, majd 2010–2012-ig igazgatója volt. Ezt követően nagyvárosi szegregátumok vízügyi és társadalmi felzárkóztatásával kezdett foglalkozni. 2018-tól a Multimedia University of Kenya egyetemen tanít.