Afrika. Emberiségünk ősforrása, jóllehet a mai napig jóval kevesebb ismerettel rendelkezünk róla mint az Újvilágról vagy Ázsiáról. A Szaharától délre a Világbank 2011-es adatai szerint mintegy 870 millió ember él, mégis úgy tűnik a kontinens továbbra is ,,túlságosan messze van”. Afrika a világ legszegényebb és legkevésbé fejlett területe. A gyarmati időszak politikája és a szinte véget nem érő belső konfliktusok következtében Afrikának egyes területei mélyen elszegényedtek, és olyan problémákkal küzdenek, mint az alultápláltság, az ivóvízhiány, az alapvető higiénés hiányosságok és a nem megfelelő infrastruktúra.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2010 óta vesz részt Kelet-Afrika városi nyomornegyedeinek vízügyi és higiénés, szanitációs fejlesztésében. Célunk, hogy halmozott (lakhatási, foglalkoztatási, oktatási) problémákkal küzdő személyek és közösségek helyzetét olyan megoldásokkal javítsuk, amelyek a lehető legjobb és legmegfelelőbb válaszokat adhatják.

Munkánk eredményeképpen mára négy nagyvárosban működtetünk programokat helyi civil szervezetek, szakemberek, egyetemi tanárok és szociális munkások bevonásával. Bővítjük az infrastrukturális kapacitásokat, fejlesztjük a higiénés készségeket, formáljuk az egyéni és intézményi szemléletet.

ORSZÁGOK

Itt segítünk