Menekülteket segítő szolgálat

Menekülteket segítő szolgálat

Külső-belső migráció, menekülés és befogadás, illeszkedés és beillesztés (modern kifejezéssel integráció) – a Szeretetszolgálat számára nem idegen fogalmak, sőt mi több, közösségünk tagjainak ezek legkülönbözőbb formáit kellett megtapasztalniuk a múltban és napjainkban egyaránt. Az elszenvedő kárvallottól a befogadó támogatóig. Anyaszervezetünknek, a Szuverén Máltai Lovagrendnek közel ezeréves története sajátos módon kapcsolódik össze az üldöztetéssel, amely máig erős hatást gyakorol működésére. Így az egészségügyi szolgálat mellett (hiszen ispotályos rend) a menekültek ellátása tekinthető legfontosabb törekvésének. Történetében többször fordult elő, hogy tagjainak menekülniük kellett szolgálatuk teljesítése közben, hiszen működésük elsősorban olyan területeken történt, amelyek háborúk középpontjában álltak. Ez az élmény mély nyomot hagyott közösségünkben, s ezáltal szoros kapcsolatot eredményez a „menekültkérdéshez” való viszonyulásban. A lovagrend saját történelmén keresztül mélyen átérzi az elnyomott vagy pusztán a jobb jövőt keresők helyzetét.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat születése is egy migrációs eseményhez, a keletnémet menekültek ellátásához kötődik. Mondhatjuk, hogy a szervezet beleszületett e válságba, amikor 1989-ben az NDK polgárai tömegesen érkeztek Magyarországra, hogy Ausztrián keresztül az NSZK-ba juthassanak. A nyugatnémet konzul és a követség első titkára augusztus 13-án a Kozma Imre által vezetett, szárnyait bontogató Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségét kérte a menekültek elhelyezésében és ellátásában.

2015-ben, közel harminc év elteltével megismétlődött ez az elköteleződés: az év végéig összesen közel 500 önkéntes bekapcsolódásával mintegy 15 helyszínen láttak el szolgálatot a magyar Máltaiak. Budapesten, Győrött, Hegyeshalmon, Körmend-Pinkamindszent térségében, Letenyén, Zákányban, Barcson, Mohácson, Magyarbólyban, a horvátországi Opatovac, Tovarnik városaiban, a szerbiai Sid és Horgos környékén, illetve Röszkén és Mórahalmon, lefedve ezzel az ország jelentős részét, migrációs szempontból az összes olyan pontot, ahol szükséget szenvedők bármifajta ellátásra szorultak. Mozgó egységeink, területi csoportjaink munkatársai folyamatosan járták az ország legeldugottabb pontjait és a határon túli területeket is, hogy célba juttassák a segítség megfelelő formáját. A munka hónapokon át éjjel-nappal tartott.

A 2015-ös eseményekkel összhangban tett erőfeszítések természetesen a Magyarországon vagy szomszédsági területeken végzett munkát jelentette, hiszen a Szeretetszolgálat a kilencvenes évek végétől kezdve aktívan tevékenykedik a Közel-Keleten, később pedig a szubszaharai Afrikában, és segíti a külső vagy belső menekülteket. A távoli országokban, emberi perifériákon zajló programjaink máig vitálisak: Szíriában, Libanonban, Jordániában, Ázsia egyes területein, valamint Kelet-Afrikában töretlen a magyar Máltai jelenlét.