2023. szeptember 4. és 6. között a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja közreműködésével Budapesten került megrendezésre a Nemzetközi Földrajzi Unió – International Geographical Union (IGU) – Kormányzásföldrajz Bizottságának éves konferenciája. A nívós szakmai rendezvény helyszínéül az MTA Humán Tudományok Kutatóháza szolgálta, ahol összesen 5 kontinensről érkeztek kutatók, professzorok, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, kutatási eredményeiket.

A „Paradigmaváltások a helyi és városi kormányzásban”című rendezvény célja az volt, hogy az egyre összetettebb és bizonytalanabb politikai kontextusban több kormányzati szinten, a válságkezelés terén feltárja és megvitassa a helyi és városi kormányzás változásait és újításait. A konferencia fórumot biztosított az e kérdésekkel kapcsolatos legújabb kutatási eredmények megvitatására.

A jeles eseményen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat több ízben is képviseltette magát. A Resilient Local Government (Reziliens helyi kormányzás) című szekcióban a szervezet Kenyában végzett munkája kapcsán arról hallhattak előadást a megjelentek, hogy Afrika legnagyobb nyomornegyede, Kibera közigazgatási rendszere hogyan jelenik meg a terepi valóságban, ennek feltárása milyen kutatómunkát igényelt a Szeretetszolgálat részéről, és milyen nélkülözhetetlen szerepe van a kontextus pontos ismeretének a sikeres helyben segítés megvalósításában.

A szervezet nemzetközi kapcsolatok igazgatója, Solymári Dániel pedig a Governance of Spatial Planning Systems (A területrendezési rendszerek irányítása) című szekción vett részt a kibontakozó szakmai vita moderátorként, ahol magyar, portugál és dél-afrikai szakemberek előadásai révén kaphattak átfogó képet a hallgatók a különböző országok helyi kormányzásának aktuális kérdéseiről.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elkötelezett amellett, hogy szakmai tevékenységére tudományos igénnyel reflektáljon, így biztosítva a folyamatos tanulást, fejlődést segítő munkájában. A nemzetközi segélyezéssel kapcsolatos értekezéseket a honlap E-könyvtárában tekinthetik meg.
[/av_textblock]