A „Magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése az egészségügy területén a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott egészségfejlesztő programok által” elnevezésű projekt átfogó célja, hogy az egészségügy, a prevenció illetve az egészségmegőrzés területén végrehajtott tevékenységeknek köszönhetően javuljon a Kárpát-medence elmaradott régióiban élő magyarok egészségi állapota, és csökkenjenek az e téren tapasztalható társadalmi egyenlőtlenségek. A konzorciumi partnerek e cél teljesülését jó gyakorlatok megosztásán, valamint hazai és határon túli együttműködések kialakításán és megerősítésén keresztül kívánják elérni annak érdekében, hogy az egészségügy területén a magyarországi szakmai tudás gyarapodhasson. A program részeként a szegény településeken élők szemészeti-, belgyógyászati-, ortopédiai- és tüdőszűréseken vehettek részt az elmúlt másfél évben. Közel kilencezer fő vette igénybe ezeket a szolgáltatásokat. A szűrésekre jellemző, hogy kevés várakozási idővel, folyamatos vizsgálatokkal, több paraméteres szűrést végeztünk. Az egészségügyi vizsgálatok eredményeit állapotfelmérő kérdőívekkel egészítettük ki, mely alapján a különböző betegségekre való rizikóbecslést végeztünk. Összesen 120 önkéntes, 50 egészségügyi dolgozó vesz részt a programban, eddig összesen közel 120.000 elvégzett vizsgálatot jelent a program, amely során 28 szűrési napot szerveztünk 11 településen.

Győri-Dani Lajos előadása a II. Interdiszciplináris Konferenciára a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről konferencián