Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása Erdélyben

HÁTTÉR

A Szeretetszolgálat minden lehetséges eszközzel segíti az erdélyi magyarság életét. Az utóbbi években ez elsősorban egészségügyi programok keretében történik és az erdélyi Máltai testvérszervezetünk kapacitásainak erősítésében ölt testet. E programunk átfogó célja a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (elsősorban romák) felzárkózásának elősegítése. A projekt a társadalmi felzárkózás terén szerzett jó gyakorlatok megosztásán, együttműködések megerősítésén, továbbá társadalmi-gazdasági problémák megoldásán keresztül igyekszik hozzájárulni a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához a Kárpát-medencében, kiemelt fókusszal Erdélyben.

PROGRAMADATOK

IDŐTARTAM

2018 – 2020

TÁMOGATÓK

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

PARTNEREK

Erdélyi Máltai Segélyszervezet

CÉLJAINK

Programunk közvetlen céljai között szerepel a Magyarországon és Kárpát-medencében a társadalmi felzárkóztatás területén létrehozott, bevezetett és kipróbált jó gyakorlatokkal kapcsolatos tudásmegosztás, illetve azok gyakorlatban történő kipróbálása, valamint speciális szolgáltatások nyújtása a leghátrányosabb helyzetű területeken, telepi környezetben élők számára, melyek segítségével a projekt hozzájárul ahhoz, hogy az ott élők hosszú távon esélyt kaphatnak egy magasabb életminőség elérésére. A projektnek köszönhetően olyan, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kidolgozott, sok helyen már alkalmazott „Jelenlét” típusú szemléleten alapuló speciális megközelítési mód alapján végzett szakmai munka és az ehhez kapcsolódó szolgáltatási elemek adaptálása valósul meg a programterületen és a térség magyarlakta településein, melyek reprodukálhatóak, átadhatóak és hosszú távon fenntarthatók a partner országok szociális ellátórendszerébe.

HOGYAN SEGÍTÜNK

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a projekt keretén belül a Magyarországon megvalósítandó, határmenti területekre fókuszáló kutatási tudásbázist készít multidiszciplináris módszerekkel a Kárpát-medencében élő, hátrányos helyzetű személyek, kiemelten romák munkaerő-piaci helyzetének vizsgálatával. Társadalom- és szociálpolitikai szempontrendszerek alapján feltérképezi a célcsoport társadalmi felzárkózásának és társadalmi integrációjának lehetőségeit. A felmérések alapján szakmapolitikai ajánlások megfogalmazásával segíti a roma vezetők közötti együttműködések kialakítását, a tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztását.

A Máltai Szeretetszolgálat alapvető küldetésnek tekinti a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítését

GALÉRIA

A program képekben

© 2024 Minden jog fenntartva! Magyar Máltai Szeretetszolgálat Az Év Honlapja Minőségi Díj 2021Az oldalt pro bono készítetteAz honlapon közölt tartalmak, képi és írásos elemek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és azok készítőinek szellemi termékei és tulajdonát képezik. Átvetelük, újra közlésük, további felhasználásuk egyéb célokra, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat előzetes engedélye, hozzájárulása nélkül etikátlan és nem megengedett. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló törvényben foglaltak szerint tiltó nyilatkozatnak minősül. A 2017. évi LXXVI. törvény alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat külföldről támogatott szervezetnek minősül.