Egészségfejlesztő szűrőprogram Erdélyben

HÁTTÉR

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkája során kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyarok megsegítésére, amely tevékenység a szomszédsági programok keretén belül valósul meg. Fontos helyszín tehát a legnagyobb magyar diaszpórának otthont adó Románia, ezen belül is Erdély, ahol a segélymunkánk már rögtön a Szeretetszolgálat megalakulása után, 1989-ben megkezdődött, a romániai forradalomhoz kötődően. Ám a munka nem állt le a rendszerváltással, az Erdélyben élő magyarok támogatása a Szeretetszolgálat egyik fontos pillére ma is.

A „Magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése az egészségügy területén a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott egészségfejlesztő programok által” elnevezésű projekt átfogó célja, hogy az egészségügy, a prevenció illetve az egészségmegőrzés területén végrehajtott tevékenységeknek köszönhetően javuljon a Kárpát-medence elmaradott régióiban élő magyarok egészségi állapota, és csökkenjenek az e téren tapasztalható társadalmi egyenlőtlenségek. A konzorciumi partnerek e cél teljesülését jó gyakorlatok megosztásán, valamint hazai és határon túli együttműködések kialakításán és megerősítésén keresztül kívánják elérni annak érdekében, hogy az egészségügy területén a magyarországi szakmai tudás gyarapodhasson.

PROGRAMADATOK

IDŐTARTAM

2018 – 2020

TÁMOGATÓK

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

PARTNEREK

Erdélyi Máltai Segélyszervezet

CÉLJAINK

A program részeként a szegény településeken élők szemészeti-, belgyógyászati-, ortopédiai- és tüdőszűréseken vehettek részt az elmúlt másfél évben. Közel kilencezer fő vette igénybe ezeket a szolgáltatásokat. A szűrésekre jellemző, hogy kevés várakozási idővel, folyamatos vizsgálatokkal, több paraméteres szűrést végeztünk. Az egészségügyi vizsgálatok eredményeit állapotfelmérő kérdőívekkel egészítettük ki, mely alapján a különböző betegségekre való rizikóbecslést végeztünk. Összesen 120 önkéntes, 50 egészségügyi dolgozó vesz részt a programban, eddig összesen közel 120.000 elvégzett vizsgálatot jelent a program, amely során 28 szűrési napot szerveztünk 11 településen.

A munka eredményeképpen komplex képet kaphattunk a térség és a program haszonélvezőinek egészségügyi helyzetéről, állapotáról. A programot a Szeretetszolgálat közösségi fejlesztés (community development) alapelveinek figyelembevételével, a Magyar Örökség Díjas Jelenlét Program során szervezett tapasztalatokra támaszkodva hajtotta végre. A lakosságot közvetlen érintő, összehangolt, rendszerszintű megoldásokat kínálva elértük, hogy az egészségtudatos attitűdök javulása mellett a betegségek, valamint a betegségkockázatot jelentő magatartásformák korai felismerése meghonosodjon. A projekt keretében lehetőség nyílt a tevékenységek központi összehangolására, módszertani irányítására, valamint monitorozására.

HOGYAN SEGÍTÜNK

A Szeretetszolgálat 2018 végén, a Romániai Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben útjára indította „A magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése az egészségügy területén a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott egészségfejlesztő programok által” elnevezésű gyermek és felnőtt egészségügyi szűrőprogramját. A program részeként a szegény településeken élők szemészeti, belgyógyászati, ortopédiai és tüdőszűréseken vehettek részt az elmúlt években. Közel kilencezer fő vette igénybe ezeket a szolgáltatásokat. A szűrésekre jellemző, hogy kevés várakozási idővel, folyamatos vizsgálatokkal, több paraméteres szűrést végezünk. Az egészségügyi vizsgálatok eredményeit állapotfelmérő kérdőívekkel egészítjük ki, melyek alapján a különböző betegségek rizikóbecslését végzünk. Mintegy 120 önkéntes és 50 egészségügyi dolgozó vett részt a programban, amely során eddig összesen közel 120 000 vizsgálatot végeztünk 28 szűrési napon 11 településen.

GALÉRIA

A program képekben

© 2024 Minden jog fenntartva! Magyar Máltai Szeretetszolgálat Az Év Honlapja Minőségi Díj 2021Az oldalt pro bono készítetteAz honlapon közölt tartalmak, képi és írásos elemek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és azok készítőinek szellemi termékei és tulajdonát képezik. Átvetelük, újra közlésük, további felhasználásuk egyéb célokra, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat előzetes engedélye, hozzájárulása nélkül etikátlan és nem megengedett. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló törvényben foglaltak szerint tiltó nyilatkozatnak minősül. A 2017. évi LXXVI. törvény alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat külföldről támogatott szervezetnek minősül.